• نرم افزار جامع مدیریت آموزشگاه لنمیس
  • نرم افزار جامع مدیریت آموزشگاه لنمیس
  • نرم افزار جامع مدیریت آموزشگاه لنمیس

نرم افزار جامع مدیریت آموزشگاه لنمیس

نرم افزار مدیریت آموزشگاه لنمیس،ارائه دهنده راهکارهای نوین نرم افزاری ویژه موسسات،نسخه اولیه نرم افزار مدیریت آموزشگاه لنمیس در سال 88 به سفارش تعدادی از موسسات آموزشی و با همکاری چند تن از کارشناسان باتجربه حسابداری و نرم افزاری در شرکت داده پردازی فرین آراد طراحی و پیاده سازی گردید. از آن زمان تا کنون جهت تکمیل شدن نرم افزار و برطرف کردن نیازهای مشتریان نسخه های متفاوتی از نرم افزار ارائه گردید ...

نمایش وبسایت