• مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سخن آشنا
  • مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سخن آشنا
  • مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سخن آشنا

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سخن آشنا

زمانی که در سال 1380 برای اخذ مجوز از سازمان ملی جوانان و آغاز به فعالیت مرکز لازم شد نامی برای مرکز در نظر گرفته شود با تفاٌل به حافظ این شعر زیبا الهام بخش انتخاب نام مرکز شد: "بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید از یار آشنا سخن آشنا شنید " پس از تاسیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با دریافت مجوز از سازمان نظام روانشناسی این مجموعه تاکنون به فعالیت خود ادامه داده است.

نمایش وبسایت